Tag Archives: tiền mất tật mang

Giải nghĩa toàn tập cho câu ca dao Tiền mất tật mang

Được lý giải thông thường chính là các trường hợp dùng tiền mua, hoặc trao đổi thứ gì đó, nhưng kết quả không xác đáng, hoặc ngoài sự mong đợi của bạn thì đó được gọi là tiền mất tật mang

Tiền ở đây được ví von so sánh như một vật có giá trị nào đó, sử dụng để đánh đổi lại một điều gì đó, hoặc món vật nào đấy chứ không nhất thiết ý nghĩa câu tục ngữ tiền mất tật mang tất cả đều ám chỉ đến tiền tệ, tiền bạc, hiện kim…

Thông thường các khách hàng bị lừa đảo trong buôn bán hay trao đổi nào đấy, người ta vẫn thường sử dụng câu nói ví von là tiền mất – tật mang.